Wat is Grondwerk?

GRONDWERK IS EEN BOEK
OVER DE KWETSBARE STAD
DE STAD WOONT IN ONS
WIJ ZIJN DE GEBOUWEN,
DE PLEINEN,
DE RIOLEN,
DE KASSEIEN…
IEDEREEN HEEFT EEN ADRES
WAT IS UW ADRES?

VOOR HET BOEK KOMT HET ONDERZOEK
IN ZES STEDEN ZOEKEN WIJ NAAR DE GEKWETSTEN

LUCINDA RA DAT ZIJN

THEATERMAKERS MUZIKANTEN BEELDEND KUNSTENAARS EEN ONTWERPER DRAMATURGIE EN EEN KOK

ZE HEBBEN 1 DING GEMEEN

ZE OBSERVEREN DE WERELD EN BENADEREN HUN ONDERWERPEN ZO ONBEVANGEN MOGELIJK

PRATEN MET ZOVEEL MOGELIJK ‘GETUIGEN’

VELLEN GEEN OORDEEL

ZE PROBEREN ZO

DE WERELD TE BEGRIJPEN

ER ONTSTAAN ZO

MUZIKALE EN BEELDENDE VOORSTELLINGEN

DIE ZEER TOEGANKELIJK ZIJN

GRONDWERK  IS EEN ZOEKTOCHT

NAAR EEN NIEUWE VORM VAN SAMENWERKING TUSSEN DE KUNSTENAARS ONDERLING

TUSSEN KUNSTENAARS EN WETENSCHAPPERS

TUSSEN KUNSTENAARS EN PUBLIEK

MET GRONDWERK BOUWEN WE DRIE DAGEN LANG EEN MICROSAMENLEVING WAAR HET THEATRALE EN WERKELIJKE VOORTDUREND DOOR ELKAAR LOPEN.

WAAR KUNSTENAARS

WETENSCHAPPERS

EN TOESCHOUWERS ZICH

-VANUIT HUN EIGEN ERVARING-

VERDIEPEN IN HOE WE MET ELKAAR KUNNEN

SAMEN LEVEN

EN WERKEN

GRONDWERK VINDT PLAATS ROND EEN GROTE TAFEL

HET TOEGANGSTICKET IS 250 GRAM ETEN

ZO VOORZIEN DE TOESCHOUWERS DE INGREDIËNTEN WAARMEE HEERLIJK GEKOOKT WORDT

DE KEUKEN VORMT HET HART VAN HET PROJECT

EN IS DOORLOPEND OPEN

ALS TOESCHOUWER KAN JE BINNEN EN BUITENLOPEN

JE KAN JE MENGEN IN GESPREKKEN

OF GEWOON  LUISTEREN EN KIJKEN NAAR

MUZIEK

ANIMATIEFILM

OF KORTE VOORSTELLINGEN